Gwarancja, zwroty i reklamacje

GWARANCJA i zalecenia dot. użytkowania
Opony Extreme to opony przeznaczone do motorsportu i podlegają jedynie ograniczonej gwarancji. Gwarancja nie obejmuje między innymi uszkodzeń, które wynikły z używania opon niezgodnie z ich przeznaczeniem, a także z winy użytkownika. Opony wyczynowe Extreme są produktem specjalistycznym i wymagają odpowiednich warunków pracy aby działały prawidłowo, w tym między innymi:
– odpowiedniego ciśnienia w oponach (nie mniejszego niż zaleca producent danego samochodu),
– felg o szerokości właściwej dla szerokości opony,
– prawidłowo ustawionego zawieszenia,
– prawidłowo ustawionej geometrii zawieszenia,
– mieszanki gumowej pasującej do panujących warunków i stylu,
– ostrożnego rozgrzewania opon do temperatury roboczej i studzenia opon w przypadku przegrzewania.

Dokładne przeznaczenie każdej opony Extreme jest opisane w tym sklepie internetowym, na stronie każdego modelu opony. Zaznaczamy, że w przypadku mieszanek wyczynowych gwarancji nie podlegają również opony użytkowanie w jeździe codziennej.

Wszystkie opony Extreme należy prawidłowo przechowywać, tj. w suchym, zacienionym miejscu i temperaturze pomiędzy 5° a 40°C. W przypadku opon z mieszankami wyczynowymi, w trakcie postoju samochodu opony (lub całe koła) należy zdemontować z samochodu, ponieważ długotrwały nacisk punktowy na taką oponę może skutkować jej uszkodzeniem.

Montaż i demontaż opon należy wykonywać z ostrożnością i zgodnie ze sztuką.

MASZ JAKIEŚ WĄTPLIWOŚCI ? Zadzwoń lub napisz do nas ! Dane kontaktowe znajdziesz na głównej stronie sklepu.

ZWROTY
Konsument (konsumentem jest wyłącznie osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22[1] Kodeksu cywilnego)), który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie odstąpienia od umowy należy wysłać na adres e-mail: sklep@zakupopon.pl. Po otrzymaniu odpowiedzi z biura obsługi Klienta towar wraz z  dowodem zakupu należy odesłać na adres naszej firmy tj. Extreme, ul. Nowosądecka 229, 33-335 Nawojowa. Zwrot opon może nastąpić tylko pod warunkiem, iż opony nie były wcześniej montowane ( opony nie mogą nosić śladów użytkowania ) i nie później niż w terminie do 14 dni roboczych wraz z dowodem zakupu, termin ten liczy się od dnia wydania towaru ( dostarczenie przesyłki ). Koszty przesyłki zwrotnej ponoszone są przez klienta, który zdecydował o ich zwrocie. Prosimy o wcześniejsze poinformowanie Firmy EXTREME o tym fakcie w celu odbioru przesyłki a następnie wystawienia dokumentu korygującego do transakcji.

W przypadku gdy dostarczony towar był niezgodny z zamówieniem, prosimy o natychmiastowe poinformowanie nas. Tak szybko, jak będzie to możliwe wymienimy towar na inny, na koszt własny (warunkiem jest to, iż towar nie może nosić śladów użytkowania).

REKLAMACJE
Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu opon ( faktura lub paragon ), który otrzymujecie Państwa wraz z wysłanym towarem, oraz ważną i wypełnioną kartę gwarancyjną tylko w przypadku jeżeli karta gwarancyjna została wydana przy zakupie.
1. Ewentualne reklamacje kupujący muszą zgłaszać w punkcie zakupu skąd zostaną one przekazane do rozpatrzenia.
2. W celu prawidłowego zgłoszenia reklamacji umożliwiającego jej rozpatrzenie, kupujący zobowiązany jest do:
a) bezzwłocznego zgłoszenia reklamacji wraz z opisem uszkodzenia drogą elektroniczną na skrzynkę mailową reklamacje@extreme-tyres.com lub jego przesłania pocztą tradycyjną na adres siedziby sklepu: EXTREME Tomasz Lichowski, ul. Nowosądecka 229, 33-335 Nawojowa,
b) ustalenia sposobu dostarczenia reklamowanego produktu ze sprzedającym,
c) dostarczenia reklamowanego produktu wraz z czytelnie wypełnionym zgłoszeniem w karcie gwarancyjnej oraz dowodem zakupu w terminie maksymalnie do 14 dni od dnia wykrycia uszkodzenia,
d) sprzedający oświadcza, że wszystkie reklamacje winny być rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego produktu do sprzedającego,
e) w wyjątkowych przypadkach gdzie potrzebna jest dodatkowa ekspertyza termin rozpatrzenia reklamacji może wydłużyć się do 30 dni
f) uznanie reklamacji nie nakłada na sprzedającego żadnych zobowiązań odszkodowawczych.
3. W przypadku uznania reklamacji na wadę produktu zgłoszoną przez (Użytkownika) kupującego, następuje:
a) W przypadku uznania reklamacji na wadę produktu zgłoszoną przez osobę fizyczną tj. Użytkownika w okresie obowiązywania gwarancji producenta , który w świetle Ustawy z dn. 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, nabył towary konsumpcyjne – produkty w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma on prawo do:
* wymiany produktu na nowy, wolny od wad, pod warunkiem zapłacenia kwoty odpowiadającej procentowym stopniowi zużycia reklamowanego produktu;
* zwrotu kosztu zakupu produktu, pomniejszonego o kwotę odpowiadającą procentowemu stopniowi zużycia reklamowanego produkt
b) W przypadku uznania reklamacji na wadę produktu zgłoszoną przez Użytkownika w okresie obowiązywania gwarancji producenta, który w świetle Ustawy z dn. 27.07.2002r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, nabył produkt w celu związanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą, ma on prawo do:
*wymiany produktu na nowy, wolny od wad, pod warunkiem zapłacenia kwoty odpowiadającej procentowym stopniowi zużycia reklamowanego produktu;
*zwrotu kosztu zakupu produktu, pomniejszonego o kwotę odpowiadającą procentowemu stopniowi zużycia reklamowanego
c) sprzedający zastrzega sobie prawo do wyboru załatwienia każdej uznanej reklamacji tj. wymiany lub zwrotu kosztów,
d) w przypadku przerwania produkcji reklamowanego produktu lub jego braku, w procesie wymiany będzie używany podobny produkt.
e) w przypadku, gdy koszt wysyłki reklamowanego produktu został pokryty przez kupującego, w celu uzyskania zwrotu kosztów przesyłki kupujący zobowiązany jest do przesłania oryginału dowodu zakupu