Zwroty

Konsument ( konsumentem jest wyłącznie osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22[1] Kodeksu cywilnego), który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie odstąpienia od umowy należy wysłać na adres e-mail: sklep@zakupopon.pl. Po otrzymaniu odpowiedzi z biura obsługi Klienta towar wraz z  dowodem zakupu należy odesłać na adres naszej firmy tj. Extreme, ul. Nawojowska 303, 33-300 Nowy Sącz. Zwrot opon może nastąpić tylko pod warunkiem, iż opony nie były wcześniej montowane ( opony nie mogą nosić śladów użytkowania ) i nie później niż w terminie do 14 dni roboczych wraz z dowodem zakupu, termin ten liczy się od dnia wydania towaru ( dostarczenie przesyłki ). Koszty przesyłki zwrotnej ponoszone są przez klienta, który zdecydował o ich zwrocie. Prosimy o wcześniejsze poinformowanie Firmy EXTREME o tym fakcie w celu odbioru przesyłki a następnie wystawienia dokumentu korygującego do transakcji.

W przypadku gdy dostarczony towar był niezgodny z zamówieniem, prosimy o natychmiastowe poinformowanie nas. Tak szybko, jak będzie to możliwe wymienimy towar na inny, na koszt własny (warunkiem jest to, iż towar nie może nosić śladów użytkowania).